Xerrada “A casa també parlem de pantalles” 09/05/2019 (Sala d’Actes)

107

Descripció:

Xerrada sobre promoció dels bons usos i prevenció de les conductes de risc associades a les pantalles adreçat a mares i pares. Es plantegen i treballen situacions relacionades amb les pantalles i es reflexiona sobre els usos, els usos problemàtics i els riscos associats. S’ofereixen pautes educatives orientades a promoure els usos saludables: comunicació, normes i límits i posició familiar davant l’ús de les pantalles.

Objectius:

Dotar els pares i les mares de millors eines per realitzar un bon abordatge educatiu per promoure els bons usos de les pantalles i prevenir-ne els usos problemàtics per part dels seus fills i filles.

Continguts:

  • Les pantalles. Saber què: pantalles properes, usos adolescents, riscos i
  • Educació per a la responsabilitat, promoció dels bons usos de les
  • Afavoriment del pensament crític. Com parlar sobre pantalles.
  • Com podem actuar davant d’un possible ús problemàtic? Què fer i què no
  • Recursos on adreçar-se.

Metodologia:

Exposició dels continguts i dinàmica participativa i de debat.

Adreçat a:

Mares i pares d’alumnes de Secundària i Batxillerat.

Durada:

1:30-2h

Realitzada per:

Enric Marcos, llicenciat en Psicologia. Màster en Drogodependències. Més de 10  anys d’experiència en intervenció en addiccions (prevenció, formació, consultoria i recerca). Àmplia experiència en treball amb adolescents, joves, famílies i professionals. Professor del Màster en drogodependències de la Universitat de Barcelona i de diferents cursos de formació de formadors. Ponents en diversos congressos i jornades.

Potser també t'agrada