Visita Espurna i Biblioteca – CFGS EI

184
Des dels mòduls professionals de Didàctica de l’Educació Infantil i de Desenvolupament Socioafectiu hem dut a terme dues visites a espais educatius de Sant Sadurní, espais acollidors d’alumnat en pràctiques del Cicle.
La primera visita ha estat a l’escola bressol municipal L’Espurna on vam poder observar tots els espais i materials dedicats als infants de 0 a 3 anys, durant la visita l’alumnat va poder conversar amb les educadores sobre el funcionament de l’escola.
La segona visita va ser a la sala infantil de la Biblioteca municipal de Sant Sadurní, vam conèixer a través de la responsable, els diferents recursos que ofereix la biblioteca per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, i també la relació que mantenen amb les llars d’infants. La visita es van centrar també en la importància del conte com a recurs educatiu i les diferents tipologies de contes.
Agraïm als dos espais la bona acollida!

Joana Sánchez

Potser també t'agrada