Treball Art Clàssic – 2n ESO

248

Dins l’assignatura de Ciències Socials de 2n d’ESO, els alumnes han realitzat un treball d’art clàssic, treballant les columnes segons l’ordre grec (dòric, jònic i corinti), acompanyant-ho dels diferents tipus d’escultures existents a cada època històrica. Per fer més visible les seves obres, les hem col·locat al passadís de 2n d’ESO. Com podem veure, cal felicitar als alumnes per la feina feta! Gràcies a la seves habilitats però, sobretot, a la seva motivació i al treball en equip, aquests dies l’escola sembli l’Acròpolis d’Atenes.

Eduard Riu

Potser també t'agrada