TRANSPORT ESCOLAR CURS 22/23 – alumnes amb transport escolar obligatori TEC-

1.625
Els alumnes que consten en aquesta llista NO HAN DE FER SOL.LICITUD DEL TRANSPORT ESCOLAR pel proper curs, donat que  el centre ja ha fet el tràmit de confirmació.
  • Alumnat d’ESO amb Transport Escolar OBLIGATORI (TEC) i amb continuïtat  al centre el curs 2022/2023, que no consta al llistat del centre .
  • L’ Alumnat d’ESO de nova incorporació al centre escolar (TEC i  TENO)
  • Alumnat que repeteix 4rt d’ESO
  • Alumnat d’estudis Post obligatoris

Període: Del 30 de juny al 6 de juliol de 2022.

Potser també t'agrada