Sol·licitud Transport Escolar (Estudis Postobligatoris) – Curs 2019/20

873
La presentació de sol.licituds es farà telemàticament, les persones interessades trobaran tota la informació i el tràmit a la pàgina web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat) a l’apartat de TRÀMITS I GESTIONS-CIUTADANIA-ENSENYAMENT Transport Escolar-Sol.licitud transport escolar per a alumnes de nivell educatius postobligatoris (Tramitar amb certificat).
Període de presentació és del 16 al 24 de juliol de 2019, ambdós dies inclosos.
Potser també t'agrada