Història – D’on venim?

L’IES Escola Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní d’Anoia és un institut d’educació secundària amb més de trenta anys d’història. El Centre va néixer l’any 1981 de la voluntat d’uns municipis de la comarca liderats pel de Sant Sadurní d’Anoia, convençuts que calia cobrir la inexistent oferta educativa pública en l’etapa de secundària. Una voluntat que va posar de manifest l’interès polític per oferir una educació de qualitat als seus ciutadans.

Des de llavors és un centre de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès formada pels ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Sant Llorenç d’Hortons, el Pla del Penedès i Subirats. Amb els anys, s’han anat establint vincles amb institucions i amb determinats serveis comarcals i municipals que ens han ajudat a donar resposta als nous reptes que han anat apareixent. Tanmateix, creiem que seria molt positiu potenciar la relació de tots els ajuntaments de la MMAP amb el centre.

Es finança a través dels diners que arriben de les transferències de la Generalitat de Catalunya amb qui té signat un conveni singular. Un conveni segons el qual la Generalitat paga amb caràcter finalista el cost del professorat, el personal no docent i el manteniment del centre. Això vol dir que el Centre està sufragat amb diner públic en la seva totalitat i és a tots els efectes, un IES públic per als seus alumnes.

El professorat està contractat per la MMAP i no pertany al cos docent del Departament de la Generalitat. L’equip docent actual està format per uns 80 professors i professores. És una plantilla de  professorat molt estable. Un equip humà que creu en l’educació integral del seu alumnat. A l’IES Escola Intermunicipal del Penedès educar vol dir acompanyar els alumnes a desenvolupar el seu projecte vital. Un projecte vital que treballem i volem seguir treballant sobre tres vèrtexs principals sobre els quals s’articula la formació de les persones: saber, saber fer i saber ser. Volem  seguir avançant de manera significativa en aquesta línia convençuts que el bon acompanyament fa possible nois i noies més autònoms, més crítics i més lliures.

L’IES Escola Intermunicipal del Penedès es regula per la legislació oficial tal i com és aplicada a través de les Lleis, Decrets, Ordres i Resolucions de la Generalitat. Com a centre educatiu de Catalunya, es regeix per la Llei d’Educació de Catalunya(LEC), llei 12/2009 del 10 de juliol  i el seu desplegament normatiu aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i que comporta l’assumpció dels següents principis: la gestió democràtica i transparent (apostant per la participació de tots els estaments de la comunitat educativa), un nivell d’autonomia pedagògica i de funcionament; l’adopció de models pedagògics comprensius capaços d’atendre la diversitat, la necessitat de transmetre valors lligats a la democràcia i als drets humans i la preocupació constant per oferir una formació que respongui a les necessitats socials.

Aquesta situació geogràfica i les peculiaritats derivades de pertànyer a la MMAP han fet que el centre tingui adscrits els CEIPs de El Pla del Penedès, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats i Torrelavit.