Nota informativa – Vaga 21/02/19

277

Davant la convocatòria d’Aturada  General del País pel dia 21 de febrer, us comuniquem que el centre funcionarà  amb serveis  mínims, ja que el professorat pot   acollir-se també al dret de vaga  i no es podrà garantir l’atenció a l’alumnat  com en els dies habituals.

D’altra banda el sindicat d’estudiants ens ha fet arribar un comunicat adherint-se a la convocatòria de vaga. Recordem que l’alumnat té el deure d’assistir a classe, però a partir de 3r d’ESO se’ls reconeix el dret de reunió, sempre que s’hagi comunicat degudament a la direcció i disposin de l’autorització corresponent de les seves famílies (Decret 102/2010, del 3 d’agost, article 24.2). Aquest dret no està reconegut per a l’alumnat de 1r i de 2n d’ESO.

El transport escolar funcionarà amb serveis mínims decretats per llei.

Equip directiu

Potser també t'agrada