Nota informativa – Transport Batxillerat Curs 18/19

720

La presentació de sol·licituds es farà telemàticament a través de pàgina web del Consell Comarcal www.ccapendes.cat a l’apartat de TRÀMITS I GESTIONS-CIUTADANIA-ENSENYAMENT-Transport Escolar- Sol·licitud transport escolar per a alumnes de nivells educatius postobligatoris.

El període de presentació és del 02 al 10 de juliol de 2018, ambdós dies inclosos.

Potser també t'agrada