Ja som “FAIG”

60
El nostre centre ha estat inclòs dins dels 150 centres de Catalunya que participaran en el programa FAIG, un programa d’innovació pedagògica impulsat per la Direcció General d’Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües i el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa (CESIRE).
El programa FAIG ofereix un acompanyament intensiu als centres participants, amb el propòsit d’impulsar canvis pedagògics profunds i fonamentats en la recerca, envers la creació de nous entorns d’aprenentatge amb sentit que situïn l’alumnat com a protagonista actiu i compromès. El programa facilita un marc de referència pedagògic que fonamenta l’aprenentatge per projectes “maker” com una oportunitat per connectar el currículum amb la vida de les persones aprenents i abordar els desafiaments socials actuals i reptes de futur, impulsant la personalització, l’empoderament, la creativitat i la consciència crítica, a mesura que aprenen i es construeixen com a habitants del món amb capacitat d’actuar per millorar-lo.
Ben segur que la participació en aquest programa permetrà al nostre centre esdevenir un referent en el treball cooperatiu i tecnològic per projectes. Esperem que aquesta oportunitat resulti en benefici dels processos d’aprenentatge de tot el nostre alumnat gràcies a la formació per al professorat i a la dotació en material que també ens serà atorgada en els cursos vinents.

 

Potser també t'agrada