Personal administració i serveis

Consergeria: Montserrat Martínez, Ali Trari

Secretaria-Administració: Mercè Sabaté, Mònica Llopart, Isabel del Rio

Manteniment-Tècnic Informàtic: Amat Centellas

Personal de Neteja: Antonia Ortiz, Begoña Rodriguez, Catalina, Antonia, David Pérez