Personal administració i serveis

Consergeria-Manteniment: Ali Trari, David Pérez

Secretaria-Administració: Mercè Sabaté, Mònica Llopart, Isabel del Rio

Manteniment-Tècnic Informàtic: Amat Centellas

Personal de Neteja: Azucena Cervelló, Antonia Ortiz, Begoña Rodriguez, Catalina, Antonia