Equips impulsors programes innovació pedagògica

Equip Impulsor del Laboratori de Transformació Educativa:

 • Oriol Torrents
 • Oriol Rovira
 • Meritxell Vila
 • Adriana Sánchez
 • Conxita Busquet
 • Maria Pareja
 • Montse Lamo
 • Marga Llavina
 • Jesús Salius
 • Marta Casals
 • David Royo
 • Pep Bertran
 • Aura Gumà
 • Teresa Terrades

Equip Impulsor projecte  pilot Educació Híbrida:

 • Oriol Torrents
 • Pep Bertran
 • Mercè Mompel
 • Conxita Busquet
 • Teresa Terrades