Direcció pedagògica

Coordinacions nivells

 • 1r ESO: Meritxell Vila
 • 2n ESO: Miquel Arnal
 • 3r ESO: Montse Rubio
 • 4t ESO: Maite Rosell
 • 1r Batxillerat: Mercè Sadurní
 • 2n Batxillerat: Jordi Quintana
 • Orientació i Diversitat: Marta Sáez

Caps d’Àmbit

 • Àmbit lingüístic: Núria Roe
 • Àmbit Llegües estrangeres: Montse Catasús
 • Àmbit matemàtic: Pere Roig
 • Àmbit Científic: Xavier Oró
 • Àmbit Tecnològic: Enric Parera
 • Àmbit Humanístic: Marga Llavina
 • Àmbit orientació i diversitat: Rosabel Porras
 • Àmbit Projectes: Jesús Salius
 • Àmbit Educació Visual, Plàstica i Música: Montserrat Roig

Coordinacions Plans Transversals

 • Coordinació Llengua i Cohesió: Núria Roe
 • Comunitat Educativa: Ma José Cano
 • Coordinació Servei comunitari: Roger Pérez
 • Coordinació Pla Lector: Carme Vallès
 • Coordinació Treball de Recerca: Josep Anton Lafuerza
 • Coordinació Activitats extraacadèmiques: Carles Espinach
 • Coordinació Pla TAC: Xavier Oró