Direcció del Centre

Director: Sergi Badenes Romo

Cap d’estudis: Conxita Busquet

Cap d’estudis Cicles Formatius: Pep Bertan

Secretària: Mercè Mompel

Coordinador Pedagògic: Roger Pérez

DIRECCIÓ PEDAGÒGICA

És l’equip humà que coordina els diferents cicles d’ESO Batxillerat i cicles centrats en l’acció tutorial, més els responsables dels àmbits que fan el seguiment dels currículums  i competències bàsiques de cada curs, més els respnsables de les activitats extraacadèmiques i de la comunitat educativa:

 Coordinadors/es: (*pendent actualització Curs 2021/22) 

 • Coordinadora 1r ESO: Meritxell Vila
 • Coordinadors 2n ESO:
 • Coordinadores 3r ESO:
 • Coordinadora 4t ESO:
 • Coordinadora 1r Batx: Mercè Sadurní
 • Coordinador 2n Batx: Jordi Quintana

Caps d’àmbit: 

 • Àmbit Tecnològic:
 • Àmbit Matemàtic:
 • Àmbit Científic:
 • Àmbit Lingüístic:
 • Àmbit Llengües estrangeres:
 • Àmbit Humanístic:
 • Àmbit Artístic:
 • Àmbit d’Educació Física i esportiva:
 • Àmbit de Diversitat i orientació:

Comunitat Educativa:

Activitats extraacadèmiques

 • Carles Espinach

Projecte de Direcció

Projecte_Direccio_1721