Direcció del Centre

Director: Josep Solé Arnan

Cap d’estudis: Conxita Busquet

Secretària: Mercè Mompel

Coordinador Cicles Formatius: Miquel Àngel Garcia  / Pep Bertan

Coordinadora Pedagògica: Teresa Terrades

 

DIRECCIÓ PEDAGÒGICA

És l’equip humà que coordina els diferents cicles d’ESO Batxillerat i cicles centrats en l’acció tutorial, més els responsables dels àmbits que fan el seguiment dels currículums  i competències bàsiques de cada curs, més els respnsables de les activitats extraacadèmiques i de la comunitat educativa:

 Coordinadors/es: 

 • Coordinadora 1r ESO: Meritxell Vila
 • Coordinadors 2n ESO: Mireia Ribé- Eduard Riu
 • Coordinadores 3r ESO: Montse Rubio-Marga Llavina
 • Coordinadora 4t ESO: Maite Rosell
 • Coordinadora 1r Batx: Mercè Sadurní
 • Coordinador 2n Batx: Jordi Quintana

Caps d’àmbit: 

 • Àmbit Tecnològic: Jordi Barroso
 • Àmbit Matemàtic: Pere Roig
 • Àmbit Científic: Xavi Oró
 • Àmbit Lingüístic: Núria Roé
 • Àmbit Llengües estrangeres: Montse Catasús
 • Àmbit Humanístic: Sergi Garcia
 • Àmbit Artístic: Miquel Juanola
 • Àmbit d’Educació Física i esportiva: Toni Lago
 • Àmbit de Diversitat i orientació: Marta Sáez

Comunitat Educativa:

 • Núria Talavera

Activitats extraacadèmiques

 • Carles Espinach

Projecte de Direcció

Projecte_Direccio_1721