Àmbits

 • ÀMBIT D’ORIENTACIÓ I DIVERISTAT – Coordinadora: Marta Sàez

 • ÀMBIT TECNOLÒGIC-MATEMÀTIC (Tecnologies, Tecnologia Industrial, Dibuix Tècnic, Electrotècnica, Matemàtiques, MACS) – Coordinador: Jordi Barroso

 • ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES (Anglès, Francès) – Coordinadora: Montse Catasús

 • ÀMBIT HUMANITATS (Filosofia, Geografia-Història, Història de l’Art, Economia, Emprenedoria, Psicologia) – Coordinador: Margarida Llavina

 • ÀMBIT CIENTÍFIC (Física, Biologia, Química, Ciències de la Terra) – Coordinador: Xavier Oró

 • ÀMBIT LINGUÍSTIC (Llengua i Literatura Catalana, Llengua i Literatura Castellana, Grec) – Coordinadora: Núria Roé

 • ÀMBIT ARTÍSTIC (Educació Visual i Plàstica, Música) – Coordinador: Miquel Juanola

 • ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ FISICO-ESPORTIVA (Educació Física) – Coordinador:

 • DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES/ADMINISTRACIÓ I FINANCES – Coordinadora: Eva Garrote

 • DEPARTAMENT GESTIÓ ADMINISTRATIVA – Coordinador: Pep Bertran

 • DEPARTAMENT SERVEIS A LA COMUNITAT/EDUCACIÓ INFANTIL – Coordinadora: Joana Sánchez

 • DEPARTAMENT ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA – Coordinadora: Núria López