Consell Escolar

El Consell Escolar del Centre és  l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre i l’òrgan de programació , seguiment i avaluació general de les seves activitats.

Hi són representants de l’Equip Directiu, el Professorat, les Famílies, l’Alumnat, l’Ajuntament, l’AMPA i el Personal d’Administració i Serveis i Personal d’atenció Educativa.

Actualment el Consell Escolar de l’Institut Intermunicipal del Penedès està constituït pels següents representants:

EQUIP DIRECTIU Sergi Badenes Romo (Director)

Mercè Mompel Comadran (Secretària)

Conxita Busquet Romeu (Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat)

Josep Bertran Casas (Cap d’Estudis Cicles Formatius)    

PROFESSORAT Eloi Cardenete Villaroya, Aura Gumà Saumell, Albert Mercader Rovira, Montserrat Roig Morera, David Royo González, Teresa Terrades Pons, Adriana Sánchez Cartró, Miquel Juanola Casas
FAMÍLIES  Olga Gallardo Cervantes, Laura Martí Gumà
AMPA  Yolanda Soldado Martí
ALUMNAT Wail Aglilah, Laura Fernández Carreras, Andrea Gónzalez Fernández
AJUNTAMENT  Antoni Romeu Alemany
PAS  Amat Centellas Vendrell
PAE Mireia Real Martret

 

Documentació-Acords Consell Escolar 2022/23