Servei de certificacions

La secretaria de l’Escola ofereix el servei de certificació a tots els alumnes i exalumnes del Centre (expedient acadèmic, matricula, nivell de català, etc.) a demanda de l’interessat.

Et pots avançar fent la sol·licitud per telèfon al 938912061.