ECOBOOKS/Iddink – Curs 2020/21

1.401

Enllaç a la carta informativa ECOBOOKS/Iddink:
https://drive.google.com/file/d/145TrpGgMqazHwN2j1B_-BA8d5ZyG-63r/view?usp=sharing

Enllaç per comprar els ECOBOOKS/Iddink directament: http://microsites.iddink.es/CA/87_institut_escola_intermunicipal_del_penedes 


 

Potser també t'agrada