Curs de preparació per a la incorporació als Cicles de Grau Superior

Una de les vies per arribar a un cicle de grau Superior és la realització d’un Curs Oficial d’Accés a Grau Superior (CAS) que et garanteix l’accés directe sense necessitat de realització d’una prova.

ACCÉS:

Directe sense prova.

CONDICIONS D’ACCÉS:

Haver superat un Cicle de Grau Mitjà.
Tenir 18 anys.

MATÈRIES A CURSAR:

Llengua catalana / Llengua castellana / Anglès / Matemàtiques i una matèria específica en funció de l’opció a Grau Superior.

PLACES:

35 (Ordre de prioritat en funció de la nota obtinguda en el cicle de Grau Mitjà)

HORARI:

De dilluns a divendres de 15:30 a 19.30h.

Tutoria CAS

CAS

Tutor: Jordi Nin
Correu electrònic: jnin@intermunicipal.com
Horari d’atenció a les famílies: Dimecres 18:35h a 19:30h