Cicles Formatius de Grau Superior

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra. Més informació.

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. Més informació.

Tutories CFGS

CFGS AF1

Tutora: Yeray Rabassó
Correu electrònic: yrabasso@intermunicipal.com
Horari d’atenció a les famílies: A concretar (via telefònica o e-mail)

CFGS AF2

Tutora: Eva Garrote
Correu electrònic: egf@intermunicipal.com
Horari d’atenció a les famílies: A concretar (via telefònica o e-mail)

CFGS EI1

Tutora: Gemma Bartolomé
Correu electrònic: gbartolome@intermunicipal.com
Horari d’atenció a les famílies: A concretar (via telefònica o e-mail)

CFGS EI2

Tutora: Joana Sánchez
Correu electrònic: jsanchez@intermunicipal.com
Horari d’atenció a les famílies: A concretar (via telefònica o e-mail)