Cicles Formatius de Grau Mitjà

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional. Més informació

Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques com a auxiliar administratiu.
Més informació

Tutories - CFGM

CFGM GA1

Tutor: Albert Mercader
Correu electrònic: amercader@intermunicipal.com
Horari d’atenció a les famílies: A concretar (via telefònica o e-mail)

CFGM GA2

Tutor: Enric Pitarch
Correu electrònic: epitarch@intermunicipal.com
Horari d’atenció a les famílies: A concretar (via telefònica o e-mail)

CFGM AD1

Tutora: Neus Vives
Correu electrònic: nvives@intermunicipal.com
Horari d’atenció a les famílies: A concretar (via telefònica o e-mail)

CFGM AD2

Tutora: Anna Tomàs
Correu electrònic: atomas@intermunicipal.com

Horari d’atenció a les famílies: A concretar (via telefònica o e-mail)