Batxillerat

Triptic_BATX

Descarregar el tríptic informatiu de Batxillerat

  • El Batxillerat és un cicle de dos cursos acadèmics.
  • Es compon de matèries comunes, matèries de modalitat, matèries optatives i el Treball de recerca.
  • L’Ínter n’ofereix dues modalitats:
    Batxillerat Científic i Tecnològic
    Batxillerat Humanístic i Social
    Dins de cada modalitat es poden fer itineraris diferents.
  • És l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.