Ajuts escolarització 2022/23 – Ajuntament de Sant Sadurní

202
Des del Servei d’Educació us informem que s’ha aprovat el DECRET de convocatòria per a la concessió d’ajuts per a l’escolarització pel curs 2022-2023, adreçat a les famílies amb fills o filles empadronats/des a Sant Sadurní d’Anoia i matriculats al centres educatius de P-3 fins a 4t d’ESO (segon cicle d’educació infantil, educació primària i Educació Secundària Obligatòria), de 3 a 16 anys, que presentin necessitats socioeconòmiques.
– Termini per sol·licitar l’ajut: del 20 de gener al 8 de febrer de 2023.
– Presentació de sol·licituds: Preferentment per la seu electrònica de l’Ajuntament o presencial al Servei d’Educació c/Marc Mir, 15 (Casal d’Entitats) a l’horari de dilluns a divendres de 10 h a 14 h.
Us adjuntem les bases reguladores, la sol·licitud i el tutorial pel tràmit electrònic al següent enllaç:
Potser també t'agrada