Activitats del Pla d’Orientació del Centre

166

Una de les línies educatives que més volem reforçar al nostre Institut és l’orientació acadèmica i professional de tots els nois i noies i en especial la d’aquells que estan en cursos en els que els cal prendre decisions.

És en aquest sentit que hem iniciat un projecte de suport a les famílies per tal que tinguin més eines per acompanyar als fills,  a través del programa de la Diputació de Barcelona  “La Maleta de les famílies”. En el marc d’aquest projecte hem fet la xerrada “Orienta’t en família” el passat dia 22 de gener  amb una participació de més de 80 pares i mares i el taller d’orientació el dia 13 de febrer amb quinze famílies que van fer la sol.licitud de fer-lo.

Algunes d’elles faran també una tutoria individualitzada amb els fills o filles i amb un professional de l’orientació del mateix programa de la Diputació.

Així mateix, l’equip de tutors de 3r d’ESO  i la coordinació d’orientació de l’Inter, hem iniciat un pla l’orientació per a l’alumnat, que continuarà l’any vinent a 4t d’ESO, per tal que puguin fer la tria del seu itinerari acadèmic i professional, el més fonamentada possible.

En els propers cursos introduirem el pla d’orientació des de 1r  d’ESO per anar-lo intensificant a mesura que vagin avançant  la resta de cursos d’ESO.

Teresa Terrades

Potser també t'agrada