IES escola intermunicipal del penedès

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ESO: Educació Secundària Obligatòria

Correu electrònic Imprimeix PDF

ACCÉS:

de 6è de primària dels centres dels municipis adscrits de la Mancomunitat de l'Alt Penedès.

DURADA:

4 cursos

SORTIDES ACADÈMIQUES :

Accés als Batxillerats

 • Científic i tecnològic
 • Humanístic i social

Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà

 • Gestió administrativa
 • Atenció sociosanitària

DISTRIBUCIÓ CURRICULAR:

 • Crèdits comuns
 • Crèdits optatius
 • Crèdits de síntesi i projecte de recerca a 4t
 • Crèdits de tutoria

Crèdits comuns

Són els crèdits obligatoris que tothom ha de cursar. Les llengües i les matemàtiques veuen reforçada la seva presència en l'horari per tal de garantir-ne un aprenentatge continuat i consistent.
 • Llengües (català i castellà)
 • Llengua estrangera (anglès)
 • Matemàtiques
 • Tecnologia
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica
 • Ciències naturals
 • Ciències socials
 • Música
 • Cultura religiosa
 • Educació per a la ciutadania
 • Tutoria

Crèdits optatius

 • Francès
 • Llatí

Crèdits de síntesi i projecte de recerca

 • 1r d'ESO Roda el món i torna al born
 • 2n d'ESO Tombant pel Penedès
 • 3r d'ESO Cultures del món
 • 4t d'ESO Els mitjans de comunicació

La Tutoria

 • Dues hores de tutoria setmanals amb l’alumnat a primer i segon, una hora a tercer i dues a quart, per portar a terme els objectius recollits al Projecte d’Acció Tutorial.
 • Reunions setmanals dels equips tutorials.
 • Reunions periòdiques amb l'EAP.
 • Reunions periòdiques amb l'educador/a social.
 • Entrevistes individuals amb famílies.
 • Assemblees de famílies d’inici de curs.

Crèdits de tutoria

1r i 2n

 • Ús de l'agenda.
 • Organització en el treball de cada dia.
 • Tècniques d'estudi.
 • Dinàmica de grups.
 • Orientació personal i acadèmica.

3r i quart

 • Tècniques d'estudi.
 • Tècniques de dinàmica de grups.
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Orientació personal individual.
You are here: Tríptics informatius EIP