Nota Informativa – VAGA 08/11/2017

170

Benvolgudes famílies,

Donat que durant aquest matí s’han anat modificant les notícies al voltant la convocatòria de vaga de demà, ens adrecem de nou a vosaltres per tal de mirar de clarificar la situació. Una part del personal de l’escola ens ha comunicat la seva intenció d’adherirse a la vaga per tant us comuniquem que el centre romandrà obert (serveis mínims) i no podem garantir el seu normal funcionament. D’altra banda el sindicat d’estudiants ens ha fet arribar un comunicat adherintse a la convocatòria de vaga. Recordem que l’alumnat té el deure d’assistir a classe, però a partir de 3r d’ESO se’ls reconeix el dret de reunió, sempre que s’hagi comunicat degudament a la direcció i disposin de l’autorització corresponent de les seves famílies (Decret 102/2010, del 3 d’agost, article 24.2).

Aquest dret no està reconegut per a l’alumnat de 1r i de 2n d’ESO. Des del Consell Comarcal ens confirmen que demà es farà el servei de transport amb normalitat.

L’equip Directiu

Potser també t'agrada