ILLA SIMPATIA
... un petit indret matemàtic perdut en la immensitat de l'oceà dels coneixements.


4t ESO

TEMARI
Llibre de text
  1. els nombres

4t ESO

Títol: MATEMÀTIQUES 4ESO
Editorial: Santillana/Grup Promotor
ISBN: 978-84-7918-752-1 Vol.1,2,3

  2. potÈncies i radicals
  3. POLINOMIS
  4. eQUACIONS I SISTEMES
  5. INEQUACIONS
  6. TRIGONOMETRIA
  7. GEOMETRIA AL PLA
  8. FUNCIONS POLINÒMIQUES
  9. ESTADÍSTICA
  10. PROBABILITAT
 
 

1. ELS NOMBRES

 
 

2. POTÈNCIES I RADICALS

 
 

3. POLINOMIS

 
 

4. EQUACIONS I SISTEMES

 
 

5. INEQUACIONS

 
 

6. TRIGONOMETRIA

 
Raons trigonomètriques
RAONS TRIGONOMÈTRIQUES BÀSIQUES
Geogebra
Sinus, cosinus i tangent d'un angle
Pots veure gàficament i numèricament com sorgeixen aquestes raons entre costats d'un triangle rectangle. Pots mantenir el radi amb la unitat o canviar-lo. També pots modificar l'angle.
Veure
 

7. GEOMETRIA AL PLA

 
Perímetre quadrilàter
PERÍMETRE D'UN QUADRILÀTER
Geogebra
Perímetre d'un quadrilàter donats els seus quatre vèrtexs
Pots entrar les coordenades dels quatre vèrtexs del quadrilàter i comprovar com es calcula la longitud de cada costat per calcular el perímetre.
Veure
Equacions recta
EQUACIONS DE LA RECTA
Geogebra
Diverses equacions de la mateixa recta
Entra en els requadres grocs un punt de la recta i el seu vector director. A continuació podràs veure les diferents equacions de la recta.
Veure
Àrea triangle
ÀREA D'UN TRIANGLE
Geogebra
Àrea d'un triangle donats els seus tres vèrtexs
Pots entrar les coordenades dels tres vèrtexs del triangle i comprovar com es calcula la longitud de la base i l'altura per calcular l'àrea.
Veure
Circumferència
CIRCUMFERÈNCIA: EQUACIONS
Geogebra
Equació reduïda i equació general
Pots entrar les coordenades del centre de la circumferència i el seu radi. A continuació podràs veure com es calcula l'equació reduïda i també la general de la circumferència.
Veure
Circumferència
CIRCUMFERÈNCIA: CENTRE I RADI?
Geogebra
Determinar el centre i el radi d'una circumferència
L'aplicació genera una equació general de la circumferència. A continuació podràs veure els càlculs que et permetran trobar el centre i també el radi.
Veure
 

8. FUNCIONS POLINÒMIQUES

 
 

9. ESTADÍSTICA

 
 

10. PROBABILITAT

 
 
^PUJAR^