El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Inici | Intermunicipal
Òxids | Anhídrids | Hidròxids | Àcids Oxoàcids
Òxids | Anhídrids | Hidròxids | Àcids Oxoàcids | Sals Oxoàcides | Hidrurs | Àcids Hidràcids | Sals Hidràcides
Anomalies del Cr i el Mn | Peròxids | Àcids Orto i Meta | Tioàcids i Tiosals | Poliàcids i Polisals | Sals Àcides
Sals bàsiques | Complexes
Alcans | Alquens | Alquins | Hidrocarburs Cíclics | Alcohols | Aldehits | Cetones | Éters | Àcids Orgànics | Sals Orgàniques | Ésters | Amines | Amides
Compostos Aromàtics | Compostos Nitrogenats | Compostos Halogenats | Cianurs
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Formulació orgànica

Química orgànica.

S'anomena més correctament química del carboni doncs esta formada bàsicament pels compostos d'aquest element combinats amb H, O, N i en menor proporció S, P i alguns halògens. Malgrat el poc nombre d'elements que hi intervenen, el nombre de compostos orgànics és molt superior al d'inorgànics. Això és degut a la capacitat d'aquest element per combinar-se amb si mateix i donar lloc a cadenes molt llargues .

La formulació orgànica tracta totes aquelles substàncies químiques que tenen com a base el carboni i que provenen del petroli.

NOTA : No es consideren compostos orgànics : el monòxid de carboni, el diòxid de carboni i els carbonats.

Formulació orgànica.

1- Llenguatge vulgar: nom que tradicionalment es dona a certs compostos.

Ex : àcid acètic, àcid làctic

2- Nomenclatura substitutiva: Es la més emprada i consisteix en :

a) Seleccionar la cadena hidrocarbonada principal.

b) Designar amb una terminació la funció preferent.

c) Assenyalar amb un número locatiu la seva posició en la cadena.

CH3-CH2-CH2OH

a) propan

b) ol

1- propanol

c) 1

La presencia d'altres substituents s'indica:

a) Mitjançant una expressió anteposada al nom

b) Un número locatiu que determina llur posició en la cadena

CH3-CH-CH2OH

CH3

a) metil 2-metil

b) 2

3- Nomenclatura funció- radical : Es la menys freqüent , tant sols s'utilitza pel casos més senzills consisteix en:

a) Expressar el nom característic de la funció principal

b) Anteposar el nom dels radicals hidrocarbonats que s'hi enllacin directament

CH3-CH2-CO- CH3

Etil metil cetona

 

Els prefixes més utilitzats en química inorgànica són:

1 carboni met-   7 carbonis hept-
2 carbonis et-   8 carbonis oct-
3 carbonis prop-   9 carbonis non-
4 carbonis but-   10 carbonis dec-
5 carbonis pent-   11 carbonis undec-
6 carbonis hex-   12 carbonis dodec-

 

Accés a les pàgines web :

Alcans:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/alcans.html

Alquens:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/alquens.html

Alquins:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/alquins.html

Hidrocarburs cíclics :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/hidrocarbursciclics.html

Alcohols:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/alcohols.html

Aldehits:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/aldehits.html

Cetones:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/cetones.html

Éters:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/eters.html

Àcids Orgànics:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/acidsorganics.html

Sals Orgàniques:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/salsorganiques.html

Ésters:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/esters.html

Amines:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/amines.html

Amides:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/amides.html

Compostos aromàtics :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/compostosaromatics.html

Compostos nitrogenats :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/compostosnitrogenats.html

Compostos halogenats :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/compostoshalogenats.html

Cianurs :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/cianurs.html

Crèdits | Mapa web | Política de Privacitat | Contacta amb Nosaltres | ©2011 Josep Perea