El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Inici | Intermunicipal
Òxids | Anhídrids | Hidròxids | Àcids Oxoàcids
Òxids | Anhídrids | Hidròxids | Àcids Oxoàcids | Sals Oxoàcides | Hidrurs | Àcids Hidràcids | Sals Hidràcides
Anomalies del Cr i el Mn | Peròxids | Àcids Orto i Meta | Tioàcids i Tiosals | Poliàcids i Polisals | Sals Àcides
Sals bàsiques | Complexes
Alcans | Alquens | Alquins | Hidrocarburs Cíclics | Alcohols | Aldehits | Cetones | Éters | Àcids Orgànics | Sals Orgàniques | Ésters | Amines | Amides
Compostos Aromàtics | Compostos Nitrogenats | Compostos Halogenats | Cianurs
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Mapa web

Mapa web :

Accés a les pàgines web :

Intermunicipal:

http://www.intermunicipal.com

Inici:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/main.html

Formulació Inorgànica :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/inorganica.html

Formulació Orgànica :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/organica.html

Formulació Tradicional :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/tradicional.html

Formulació Sistemàtica :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/sistematica.html

Formulació Stocks :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/stocks.html

Òxids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/oxids.html

Anhídrids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/anhidrids.html

Hidròxids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/hidroxids.html

Àcids Oxoàcids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/acidsoxoacids.html

Sals Oxoàcides:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/salsoxoacides.html

Hidrurs:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/hidrurs.html

Àcids hidràcids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/acidshidracids.html

Sals hidràcides:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/salshidracides.html

Anomalies del Crom i del Manganès :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/cr_mn.html

Peròxids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/peroxids.html

Àcids Orto i Meta:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/orto_meta.html

Tioàcids i Tiosals:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/tioacids_tiosals.html

Poliàcids i Polisals :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/poliacids_polisals.html

Sals àcides:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/salsacides.html

Sals bàsiques:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/salsbasiques.html

Complexes:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/complexes.html

Alcans:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/alcans.html

Alquens:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/alquens.html

Alquins:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/alquins.html

Hidrocarburs cíclics :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/hidrocarbursciclics.html

Alcohols:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/alcohols.html

Aldehits:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/aldehits.html

Cetones:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/cetones.html

Éters:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/eters.html

Àcids Orgànics:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/acidsorganics.html

Sals Orgàniques:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/salsorganiques.html

Ésters:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/esters.html

Amines:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/amines.html

Amides:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/amides.html

Compostos aromàtics :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/compostosaromatics.html

Compostos nitrogenats :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/compostosnitrogenats.html

Compostos halogenats :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/compostoshalogenats.html

Cianurs :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/cianurs.html

Crèdits:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/credits.html

Mapa web:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/mapaweb.html

 

Crèdits | Mapa web | Política de Privacitat | Contacta amb Nosaltres | ©2011 Josep Perea