El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Inici | Intermunicipal
Òxids | Anhídrids | Hidròxids | Àcids Oxoàcids
Òxids | Anhídrids | Hidròxids | Àcids Oxoàcids | Sals Oxoàcides | Hidrurs | Àcids Hidràcids | Sals Hidràcides
Anomalies del Cr i el Mn | Peròxids | Àcids Orto i Meta | Tioàcids i Tiosals | Poliàcids i Polisals | Sals Àcides
Sals bàsiques | Complexes
Alcans | Alquens | Alquins | Hidrocarburs Cíclics | Alcohols | Aldehits | Cetones | Éters | Àcids Orgànics | Sals Orgàniques | Ésters | Amines | Amides
Compostos Aromàtics | Compostos Nitrogenats | Compostos Halogenats | Cianurs
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Formulació inorgànica

Química inorgànica.

Estudia els diferents compostos que es poden formar a partir dels elements que coneixem i que estan degudament classificats a la Taula Periòdica.

L'excepció es fa amb l'element C que té un estudi especial, l'anomenada : Química Orgànica.

La diferenciació orgànica-inorgànica ve de quan els compostos de carboni que es coneixien s'obtenien a partir dels essers vius, d'aquí que se'ls anomenes química orgànica per diferenciar-los dels que no contenien carboni : quimica inorgànica.

Avui en dia la química orgànica s'anomena més correctament Química del Carboni

La formulació inorgànica tracta totes aquelles substàncies químiques que no provenen del petroli tot i que continguin carboni.

NOTA : No es consideren compostos orgànics : el monòxid de carboni, el diòxid de carboni i els carbonats

Formulació inorgànica.

1-Nomenclatura tradicional: cada compost rep un nom construït a base de prefixes i sufixes que destaquen tant el tipus de compost que és, com l'estat d'oxidació en que es troba cada element:

Fe2 O3

òxid fèrric

KMnO4

permanganat potàssic

2-Nomenclatura sistemàtica:

a) sistemàtica estequiomètrica: atribueix a cada compost un nom en que s'indica la proporció d'àtoms

Fe2 O3

triòxid de diferro

b) sistemàtica de Stock : s'indica de cada compost l'estat d'oxidació de l'element característic

Fe2 O3

òxid de ferro (III)

Accés a les pàgines web :

Òxids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/oxids.html

Anhídrids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/anhidrids.html

Hidròxids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/hidroxids.html

Àcids Oxoàcids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/acidsoxoacids.html

Sals Oxoàcides:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/salsoxoacides.html

Hidrurs:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/hidrurs.html

Àcids hidràcids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/acidshidracids.html

Sals hidràcides:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/salshidracides.html

Anomalies del Crom i del Manganès :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/cr_mn.html

Peròxids:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/peroxids.html

Àcids Orto i Meta:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/orto_meta.html

Tioàcids i Tiosals:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/tioacids_tiosals.html

Poliàcids i Polisals :

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/poliacids_polisals.html

Sals àcides:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/salsacides.html

Sals bàsiques:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/salsbasiques.html

Complexes:

http://www.intermunicipal.com/form/Quimica/full/complexes.html

 

Crèdits | Mapa web | Política de Privacitat | Contacta amb Nosaltres | ©2011 Josep Perea