Creació “Consell d’alumnes”

465

Durant aquesta setmana s’estan fent les xerrades informatives a tots els cicles d’ESO i Batxillerat que posaran en marxa el primer  Consell d’Alumnes de  l’Inter.

El Consell d’Alumnes vol ser un òrgan de participació  en el que l’alumnat podrà debatre sobre aspectes relacionats amb el funcionament i la convivència al centre. Aquesta participació serà rellevant per elaborar el Pla de la Convivència i el Projecte Aquí Prou Bullying que estem tirant endavant aquest curs.

Així mateix, també podran formar part de les diferents comissions per organitzar les festes i activitats que es faran al llarg del curs.

Les seves conclusions i aportacions tindran caràcter vinculant quan el tema ho requereixi i es donaran a conèixer al claustre i al Consell Escolar. Els alumnes que s’hi vulguin vincular els demanem el compromís d’un curs lectiu.

L’evolució del Consell i el pes que aquest pugui acabar tenint dins l’institut, l’anirà definint l’alumnat. Entenem que la seva participació promou valors cívics com els de la responsabilitat i el compromís i crea sentit de pertinença. Uns valors que contribueixen al creixement integral dels nois i noies, a  la millora dels seus aprenentatges i fomenten un bon clima de convivència.

El Consell d’Alumnes és un projecte ubicat en l’entorn participatiu de la Comunitat Educativa i ens fa especial il.lusió començar-lo juntament amb el Projecte de famílies iniciat el passat dia 2 de novembre.

Endavant Consell d’Alumnes!

Teresa Terrades

Potser també t'agrada