Consell de Delegats Verds

240

Està format per delegats verds, alumnes de cada classe, i professors de la comissió d’escola verda.
Aquesta comissió es troba tres cops al llarg del curs per fer propostes i avaluar les accions realitzades.
Enguany el passat 24 de novembre es van reunir per tal de constituir el Consell Verd curs 17-18 i es van recollir les següents propostes d’acció.

Proposta d’acció:
1.-Disminuir l’ús de paper d’alumini la centre.
2.-Acabar el projecte de la Miranda d’Espiells.
3.-Instal·lar més papereres per a la recollida selectiva.
4.-Seguir amb el projecte Apilo XII (recollida de piles usades).

Potser també t'agrada